Triomf van de angst

In Triomf van de angst, de geopolitiek van series, duidt de Franse politicoloog Dominique Moïsi de tijdgeest aan de hand van series waar wereldwijd miljoenen mensen naar kijken. Game of Thrones, Homeland,  Downton Abbey… Hij stelt dat series ons inzicht geven in de geopolitieke verhoudingen en de dominante emoties van vandaag.

Boomgeschiedenis, 2018.