“Eigen volk” en immigranten

De inzet van “ons”

Houria Bouteldja

Is het denkbaar dat mensen die elkaar nu vooral als “zij” aanduiden, “ons” gaan zeggen? Dat de mensen die uit de koloniën naar Frankrijk zijn gekomen, door Bouteldja ‘indigènes’ (inheemsen) genoemd, en de ‘petits blancs’ , de witte mensen uit de periferie, de in de steek gelaten mensen, elkaar vinden, omdat ze uitgebuit worden door dezelfde kapitalistische en imperialistische elite? Bouteldja durft er zelf nauwelijks in te geloven, maar ze doet toch een poging om dit historische verbond te denken. 

Het boek verschijnt in 2024 bij Editie Leesmagazijn