Categorieën
Onderhanden werk Uncategorized

Is onze manier van volwassen zijn zinvol voor jongeren en hebben ze er ook zin in?

Deze vraag stelt Thomas D’Ansembourg in de titel van zijn nieuwste boek.

In een samenleving waar het houvast van vroeger niet meer bestaat, moeten we nieuwe antwoorden vinden.

Hoe geven we stimulerende en motiverende ankerpunten door?

Hoe kunnen we laten zien dat vrijheid nooit absoluut is, dat die alleen maar bestaat binnen de grenzen van geaccepteerde beperkingen?

Hoe kunnen we door de manier waarop we ons leven leiden als ouder of leraar, liefde voor schoonheid en vreugde doorgeven, voorbij aan de pijn en verwarring van het leven?

De vertaling komt in het najaar van 2021 uit bij Ten Have

Categorieën
Uncategorized

Metamorphosis

Het eerste exemplaar van Metamorphosis, over de Franse kunstenaar Jean Cocteau, is op 10 november 2018 aangeboden bij de opening van de overzichtstentoonstelling van het werk van Cocteau in het Designmuseum in Den Bosch. Het is geschreven door Ioannis Kontaxopoulos, een kenner en verzamelaar van het werk van Cocteau

Jean Cocteau (1889-1963) is een tot de verbeelding sprekende kunstenaar. Hij uitte zich in bijna alle artistieke media: poëzie, literatuur, beeldende kunst, vormgeving, theater en zijn favoriete medium film.
Meer nog dan om zijn werk was hij bekend om zijn opmerkelijke leven. Hij omgaf zich met beroemdheden als Sergei Diaghilev, Edith Piaf, Pablo Picasso en Coco Chanel en was zich bewust van zijn publieke imago.

Categorieën
Uncategorized

Triomf van de angst

Triomf van de angst, de geopolitiek van series, van de Franse politicoloog Dominique Moïsi is in november 2018 verschenen bij Boomgeschiedenis. De schrijver duidt de tijdgeest aan de hand van series waar wereldwijd miljoenen mensen naar kijken. Game of Thrones, Homeland,  Downton Abbey… Hij stelt dat series ons inzicht geven in de geopolitieke verhoudingen en de dominante emoties van vandaag.