Hoe word je geen slaaf van het systeem

Alexandre Lacroix schreef dit essay voor (jonge) mensen die ervan dromen aan het systeem te ontsnappen. Aan winstmaximalisering, altijd, overal, wat onze samenleving en de planeet verwoest. Maar helemaal breken met het systeem is maar voor weinigen weggelegd. Is er een tussenweg tussen je volledig uitleveren aan de digitale wereld, winst en succes najagen tot je in een burn-out belandt, of je uit alles terugtrekken en schapen gaan hoeden op de hei? Lacroix pleit voor een nieuwe handelingsfilosofie, die hij post-utilitarisme noemt. Kies een ideaal, een kompas voor je leven. Dat ideaal komt eerst en is ononderhandelbaar. Onder voorwaarde van dat ideaal kun je efficiënt en economisch te werk gaan om je brood te verdienen en een plek in de samenleving te verwerven.

Het essay is in de zomer van 2022 verschenen bij Ten Have

Le voile d’Isis

Een aforisme van Herakleitos van Efeze: ‘De Natuur houdt zich graag verborgen’ houdt de westerse filosofie als bijna vijfentwintig eeuwen bezig. De Franse filosoof Pierre Hadot schreef in 2004 een geschiedenis van de westerse filosofie in het perpectief van dit aforisme en het beeld van de sluier van Isis. Moet de mens zich heer en meester maken van de natuur, of kan niemand de sluier van de geheimen van de natuur oplichten, behalve de dichter en de kunstenaar? Pierre Hadot neemt de lezer mee op een lange reis door de westerse filosofie om te ontdekken wat natuur betekent en hoe de mens zich daartoe verhoudt. Een thema dat sinds Hadot dit boek schreef alleen maar actueler is geworden.

De planning is dat de vertaling in november 2022 verschijnt bij Atheneum.

Soldaat van Hitler

Samen met een collega heb ik het boek Être soldat de Hitler van de historicus Benoît Rondeau vertaald. Het boek gaat over werkelijk alles wat met het leger van Hitler te maken heeft. Bewapening, uitrusting, voedsel, logistiek, kleding, discipline, straffen, verloven, misdaden, opleiding, dagelijks leven etc. Je zou denken dat zo langzamerhand alles wel geschreven is over WO II, maar dit complete boek over alle denkbare gezichtspunten was er nog niet.

Het impostersyndroom

Het impostersyndroom heet in het Nederlands het oplichterssyndroom, maar wordt meestal aangeduid met het Engelse woord impostersyndroom. 
De ondertitel van het boek is ‘Reken af met het idee dat je niet goed genoeg bent’. Dat geeft al aan waar het over gaat. De ondertitel van het oorspronkelijke Franse boek is ‘Waarom vrouwen zo weinig zelfvertrouwen hebben’. Het boek gaat dus inderdaad over  het – gebrek aan  – zelfvertrouwen bij vrouwen. 

Waarom hebben zo veel, vooral briljante, vrouwen het gevoel dat ze de positie die ze bereikt hebben niet verdienen, dat ze falen, dat ze wel spoedig ontmaskerd zullen worden?

Elisabeth Cadoche en Anne de Montarlot hebben een boek geschreven met een mix van psychologische analyse, gevalsbeschrijvingen en praktische adviezen. 

De vertaling is in mei 2021 verschenen bij Uitgeverij Ten Have. 

Is onze manier van volwassen zijn zinvol voor jongeren en hebben ze er ook zin in?

Deze vraag stelt Thomas D’Ansembourg in de oorspronkelijke titel van zijn nieuwste boek. In het Nederlands is gekozen voor de titel: Word een goede ouder.

In een samenleving waar het houvast van vroeger niet meer bestaat, moeten we nieuwe antwoorden vinden.

Hoe geven we stimulerende en motiverende ankerpunten door?

Hoe kunnen we laten zien dat vrijheid nooit absoluut is, dat die alleen maar bestaat binnen de grenzen van geaccepteerde beperkingen?

Hoe kunnen we door de manier waarop we ons leven leiden als ouder of leraar, liefde voor schoonheid en vreugde doorgeven, voorbij aan de pijn en verwarring van het leven?

De vertaling is in december 2021 verschenen bij Ten Have

Mona Chollet – Heksen

Tijdens de Renaissance ontstond een rationalistisch wereldbeeld. De natuur diende gecontroleerd en beheerst te worden. De heksenvervolgingen passen binnen het ontstaan van dit wereldbeeld. Hoe kijkt onze huidige samenleving aan tegen drie typen vrouwen die vooral slachtoffer werden: de kinderloze vrouw, de single vrouw en de oudere vrouw?

Chollet rehabiliteert de heks als slachtoffer van het patriarchaat, maar ook als rebel tegen het masculiene wereldbeeld.

Het boek verschijnt in oktober bij De Geus. Ik maak de vertaling samen met drie collega’s. We studeerden met z’n vieren in hetzelfde jaar af aan de Vertalersvakschool. Leuk om zo samen te werken!

Metamorphosis

Het eerste exemplaar van Metamorphosis, over de Franse kunstenaar Jean Cocteau, is op 10 november 2018 aangeboden bij de opening van de overzichtstentoonstelling van het werk van Cocteau in het Designmuseum in Den Bosch. Het is geschreven door Ioannis Kontaxopoulos, een kenner en verzamelaar van het werk van Cocteau

Jean Cocteau (1889-1963) is een tot de verbeelding sprekende kunstenaar. Hij uitte zich in bijna alle artistieke media: poëzie, literatuur, beeldende kunst, vormgeving, theater en zijn favoriete medium film.
Meer nog dan om zijn werk was hij bekend om zijn opmerkelijke leven. Hij omgaf zich met beroemdheden als Sergei Diaghilev, Edith Piaf, Pablo Picasso en Coco Chanel en was zich bewust van zijn publieke imago.

Triomf van de angst

Triomf van de angst, de geopolitiek van series, van de Franse politicoloog Dominique Moïsi is in november 2018 verschenen bij Boomgeschiedenis. De schrijver duidt de tijdgeest aan de hand van series waar wereldwijd miljoenen mensen naar kijken. Game of Thrones, Homeland,  Downton Abbey… Hij stelt dat series ons inzicht geven in de geopolitieke verhoudingen en de dominante emoties van vandaag.

Waarom de Chinezen de tijd mee hebben

 

We doen alles steeds sneller, maar lijken steeds minder tijd te hebben. In plaats van tijdsmanagement hebben we een andere tijdsbeleving nodig!

Christine Cayol leerde in China dat tijd ons niet gevangen houdt, maar juist een dierbare bondgenoot is. Chinezen gaan flexibeler, pragmatischer en spiritueler met de tijd om dan wij. Van de Chinese cultuur kunnen we leren dat er verschillende manieren zijn om de tijd te beleven. Een boek dat aansluit bij de interesse voor China als wereldmacht.

De Franse filosofe Christine Cayol woont al vijftien jaar in Peking. Ze richtte vlak bij de Verboden Stad een internationaal cultureel centrum op, waar kunstenaars uit Oost en West elkaar kunnen ontmoeten.

Waarom de  Chinezen de tijd mee hebben verscheen in september 2018 bij uitgeverij Ten Have. 

Een politiek van vijandschap

Mijn vertaling van ‘Politiques de l’inimitié’ en ‘Necropolitics’ van de auteur Achille Mbembe zijn   samen uitgegeven onder de titel ‘Een politiek van vijandschap’.

Uit de aanbiedingsfolder van Boomfilosofie:

In een wereld waarin muren worden opgetrokken houdt Achille Mbembe ons een confronterende spiegel voor. Een zeer actueel boek van de meesterdenker van het postkolonialisme.

Democratie of dictatoriale actor?
Sinds de koloniale oorlogen gaan liberaal-democratische staten steeds vaker en makkelijker over tot het instellen van de uitzonderingstoestand waarin acties tegen vijanden niet meer gebonden zijn aan wettelijke beperkingen. Democratieën dreigen zo te verworden tot dictatoriale actoren.

Voorbij het humanisme

Achille Mbembe onderzoekt de gevolgen van deze verschuiving, analyseert de nieuwe relatie tussen geweld en wet, en tussen norm en uitzondering. Hij verkent de voorwaarden van oorlog, vrijheid en veiligheid. In Een politiek van vijandschap ontwikkelt Mbembe een kader waarin deze ontwikkelingen bediscussieerd kunnen worden. Volgens hem moeten we voorbij het humanisme op zoek gaan naar een politiek van menselijkheid.