Is onze manier van volwassen zijn zinvol voor jongeren en hebben ze er ook zin in?

Deze vraag stelt Thomas D’Ansembourg in de oorspronkelijke titel van zijn nieuwste boek. In het Nederlands is gekozen voor de titel: Word een goede ouder. In een samenleving waar het houvast van vroeger niet meer bestaat, moeten we nieuwe antwoorden vinden. Hoe geven we stimulerende en motiverende ankerpunten door? Hoe kunnen we laten zien dat …