Triomf van de angst

Ik ben bezig met de vertaling van Triomf van de angst, de geopolitiek van series, van de Franse politicoloog Dominique Moïsi. De schrijver duidt de tijdgeest aan de hand van series waar wereldwijd miljoenen mensen naar kijken. Game of thrones, Homeland,  Downton Abbey… Hij stelt dat series ons inzicht geven in de geopolitieke verhoudingen en de dominante emoties van vandaag. Het boek verschijnt volgens planning in november bij uitgeverij Boomgeschiedenis.